Wij hebben inmiddels heel wat keurmerken en certificaten achter onze naam staan. Dat is het resultaat van bijna 50 jaar specialistische kennis en ervaring op het gebied van geveltechniek. Wij willen deze erkenningen niet ongenoemd laten, want het is het visitekaartje voor het beleid dat gevoerd wordt, een beleid dat overigens een continu proces is.


SKGIKOB-logo.jpg

SKG Keurmerk

SKG, een onafhankelijke certificatie-instelling in de bouwnijverheid, bewaakt voor circa 350 bedrijven de kwaliteit van hun productieproces en hun producten. In opdracht van Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen®, worden door SKG gecertificeerde auditors de administratieve controle bij 450 PKVW-bedrijven verzorgd. De controle op de productie van aluminium, stalen en kunststof gevelelementen, alsmede op inbraakwerend hang- en sluitwerk en beglazingen wordt door de keurmeesters in de bedrijven uitgevoerd. SKG beschikt hiervoor over speciaal ingerichte meetwagens en een klein eigen laboratorium. SKG is gehuisvest in bedrijvenpark Oudenrijn te De Meern. SKG is beheerder van het 'sterren'-merk en licentie-houder van het KOMO-merk.

Kijk ook op www.skg.nl >

 

VMRG.jpg

VMRG Keurmerk

De VMRG heeft al jaren een zeer bijzondere aandacht voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering. Uit de missie blijkt immers dat er niet alleen gestreefd wordt naar de verbetering van de bedrijven maar ook naar verbetering van de producten. Dit kan alleen wanneer er een middel is waarmee de VMRG-bedrijven en hun opdrachtgevers, maar ook de regelgevers, de transacties in de markt kunnen begeleiden. Het VMRG-Keurmerk® is dat middel. Gebaseerd op de reeds genoemde VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® functioneert dit merk als een coördinatie- en communicatiemiddel tussen vraag en aanbod. De ontwerpers en opdrachtgevers kunnen er met hun ontwerpen rekening mee houden en ervoor zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de gevelbouw. In menig bestek worden de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® en het VMRG-Keurmerk® als verplichtend aan de gevelbouwers voorgeschreven. Aan de andere kant weten de gevelbouwers waaraan ze zich te houden hebben en om die terechte vragen naar kwaliteit en zekerheid vanuit de markt te kunnen beantwoorden. Alle VMRG-bedrijven houden zich aan de eisen van het VMRG-Keurmerk® en daarop wordt frequent toegezien door het onafhankelijke keuringsinstituut en de certificatie-instelling SKG. Door dit merk is bekendheid van de VMRG in de markt ontstaan; zowel de professionele markt als de particuliere markt en hun belangenorganisaties weten de VMRG als voorlichtingscentrum te vinden. 

Kijk ook op www.vmrg.nl >

ALUECO_02.jpg

Alu.Eco Keurmerk

De leden van de VMRG en de VAS hebben zich door ondertekening van een convenant bereid verklaard om in geval van sloop het door hen geleverde aluminium terug te nemen en in te brengen in de recyclingsketen.  De Stichting Alu-eco - met als initiatiefnemers de VAS (Vereniging Aluminium Systeemleveranciers) en de VMRG - ziet erop toe dat recycling plaatsvindt tot hoogwaardige (bouw)producten met een minimum aan milieubelasting. De benodigde energie bedraagt bijvoorbeeld slechts 5% van de hoeveelheid energie die benodigd was voor de eerste productie, terwijl ook laklagen en thermische isolatie in de profielen geen enkele belemmering vormen in het recyclingsproces.

Komo.jpg

Komo Keurmerk

KOMO is een sterk merk dat nu meer dan ooit een leidende rol kan spelen in álle geledingen in de bouwkolom. KOMO is er voor alle bouwpartners. Het merk representeert betrouwbaarheid, onafhankelijke controle door derden en het voldoen aan de bouwregelgeving. Dat geeft zekerheid en mijdt risico’s. Voor alle partijen die actief zijn in de bouw, van opdrachtgever tot ontwerper en van uitvoerend bouwer tot handhaver, maakt KOMO bouwen gemakkelijker en inzichtelijker. Het keurmerk is geen afstandelijk kantoor of een onbenaderbaar instituut. Nee, KOMO staat met beide benen in de dagelijkse bouwpraktijk. Kortom: een slimme systematiek waarmee de bouw aantoont kwaliteit serieus te nemen.

Kijk ook op www.komo.nl >