Het evaluatieproces van gevelsystemen is in de afgelopen jaren flink veranderd. Inmiddels wordt de gevel een steeds slimmere en actievere interface tussen buiten en binnen, doordat er steeds meer innovatieve techniek aan de gevel wordt toegevoegd. Denk aan hoog isolerende systemen of domotica voor aansturing van zonwering of nachtventilatie. Dit maakt het mogelijk om binnenruimtes comfortabeler en veiliger te maken.

Ook wordt de duurzaamheid van een gebouw vergroot door innovatieve gevelsystemen. Duurzaamheid heeft een bijzondere aandacht bij Rutolux. Zo zijn wij bijvoorbeeld een actieve partner van BENG.

Wat is BENG?
BENG staat voor ‘bijna energie neutrale gebouwen’. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. BENG is een integrale visie op een duurzame en bijna energie neutraal (gestapelde) hoogbouw. BENG Nederland is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, en maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met de belangen van een VvE. Elke beslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden van een VvE. Dat kunnen bewoners zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor BENG Nederland belangrijk om het gesprek aan te gaan met bewoners van een VvE. Zo krijgt BENG Nederland inzicht in de gevolgen van een beslissing voor VvE’s. BENG Nederland vindt het belangrijk dat het transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. Daarom is BENG Nederland een coöperatie. BENG gaat niet alleen over het verduurzamen. BENG Nederland gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Tevredenheid van bewoners staat voorop, met onder meer wooncomfort en gezondheid als belangrijke aandachtspunten. Energie is niet langer een kostenpost, maar als ‘unique selling point’ biedt de BENG woning de bewoner zeer lage, stabiele energiekosten, tot vrijwel nul.

Een prachtig voorbeeld van deze samenwerking ziet u bij het project Lindenhove , Apeldoorn